Automation engineering

In de engineering volgen ontwikkelingen elkaar steeds sneller op. Het is steeds moeilijker om een kennisniveau te handhaven wat aan de wensen en eisen van onze klanten voldoet, te meer daar wij vaak ook een adviserende rol hebben. Het is daarom noodzakelijk om regelmatig een cursus of workshop te volgen om up to date te blijven en/of nieuwe ideeën op te doen. Tijdens de engineeringfase binnen een project worden vele beslissingen genomen die uiteindelijk tot een besturing leiden die voldoet aan de gestelde eisen van de klant maar ook aan de eisen gesteld door de wet. Een juiste component keuze, economisch en kwaliteitief, is hierin een niet te onderschatten factor.

 

Tekenen elektrische schema's en paneelontwerp

Er zijn bij DIGITRON Engineering B.V. meerdere tekenpakketten beschikbaar, waarmee schema's voor de projecten gemaakt worden. Het is aan de klant om de keuze te maken waarmee de schema's getekend worden. Hierdoor is het mogelijk om eenvoudiger aan de diverse klantspecifieke wensen te voldoen indien er eenmaal een keuze is gemaakt en een klantspecifieke database is aangelegd. Standaard werken wij met EPLAN.


De tekenpakketten waarmee wij werken zijn:

  • EPLAN
  • WSCAD
  • Autocad
  • MS-Visio

Met deze pakketten is het mogelijk om voor een breed scala aan klanten aan de klantspecifieke eisen te voldoen. Met behulp van deze tekenpakketten is het mogelijk om in een zo kort mogelijke tijd een zo'n compleet mogelijke set met tekeningen te generen, gebruik makend van de automatische functies beschikbaar binnen het gekozen tekenpakket.

 

Werkvoorbereiding
Control system with touchscreen interface

Een besturing moet veilig, betrouwbaar en conform de wensen van de klant zijn. Door de juiste keuze van componenten is al aan een deel van de eisen met betrekking tot veiligheid voldaan. Onze engineers hebben diverse cursussen gevolgd op het gebied van machine veiligheid en zijn door hun kennis en ervaring geschikt om een configuratie te maken welke aan de eisen voldoet.

 

Een hoge betrouwbaarheid wordt bereikt door het toepassen van gerenommeerde merken en een juiste afstemming hiervan met de rest van de toegepaste componenten. Voor iedere besturing wordt er naar een zo goed mogelijke configuratie gestreefd. Om dit te verkrijgen maken wij voor iedere besturing een optimale economische en kwalitatief verantwoorde keuze in de toegepaste materialen.

 

Ieder klant heeft zijn specifieke wensen en eisen. Deze zullen door ons zo veel mogelijk, indien technisch en economisch verantwoord, doorgevoerd worden. Indien er bezwaren zijn zullen er in overleg met de opdrachtgever alternatieven gezocht worden. Door onze ervaring worden deze alternatieven tijdens de ontwerp fase naar voren gebracht zodat deze direct geïmplementeerd kunnen worden.

Contact ons

Bent u geïnteresseerd in onze producten of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op:


Mailinfo@digitron-engineering.com

Phone+31 72 564 60 46